ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

Η ιστορία του χωριού

Το χωριό Ταγαράδες βρίσκεται  Ν.Α. της Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο Δήμο Θέρμης..

Η αρχική ονομασία των Ταγαράδων ήταν Ταγαρτζήδες. Η μεγαλύτερη έκταση γης, ανήκε ως το 1923 στον Τούρκο Μπήσαγα. Ένας άλλος μεγάλος κτηματίας της περιοχής ήταν ο Αγγελάκης, ο οποίος ήταν και ο πρώτος Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης και είχε στην κατοχή του τέσσερις χιλιάδες στρέμματα, από τα οποία πούλησε ένα μέρος αυτών, το 1937, στις οικογένειες Καπούλα και Λιάπη. Αρκετά κτήματα επίσης κατείχαν και οι οικογένειες Τραϊφόρου και Δαδάτση. Το 1922, με την καταστροφή της Μ. Ασίας, κατέφυγαν στην περιοχή πρόσφυγες από το Σχολάρι της Ανατολικής Θράκης καθώς και απ’ το τσιφλίκι του Αγίου Γεωργίου Σμύρνης (Μ. Ασίας). Έτσι δημιουργήθηκαν οι «Ταγαράδες», όπως μετονομάστηκαν από τον τσιφλικά Αγγελάκη, επειδή η λέξη «Ταγαρτζήδες» ήταν Τουρκικής προέλευσης. Στη συνέχεια αγόρασαν απ’ το Ελληνικό Δημόσιο οικόπεδα και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και οι οικογένειες Τσονίδη, Λιαρμακοπούλου, Μουστάκη, Γεννάτου και Καραγεωργίου. Το 1932 έγινε οριστική διανομή στρεμμάτων γης σε 110 οικογένειες δικαιούχων προσφύγων, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση κι έτσι το χωριό μεγάλωσε. Κύρια ασχολία των κατοίκων ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Μέχρι το 1932, η περιοχή υπάγονταν στην Κοινότητα Βασιλικών, έπειτα εντάχτηκε στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευή και το 1950 δημιουργήθηκε αμιγής Κοινότητα.

Πρόεδροι διετέλεσαν κατά καιρούς οι:

Οι κάτοικοι σήμερα ξεπερνούν τους 1500 και ο ρυθμός ανάπτυξης, λόγου επεκτάσεων ρυμοτομικού σχεδίου, ξεπερνά το 20%. Όσον αφορά την εκπαίδευση των κατοίκων, το πρώτο Δημοτικό σχολείο λειτούργησε το 1925, στη θέση του σημερινού πολιτιστικού κέντρου. Το 1950 κτίστηκε άλλο δημοτικό σχολείο στη σημερινή θέση που βρίσκεται και σήμερα το επίσης νέο κτίριο, που λειτουργεί από 12-12-1994.

Απ’ το 1999 και εφεξής η Κοινότητα Ταγαράδων εντάχτηκε ως Δ.Δ. Ταγαράδων στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης και αναπτύσσεται γενικά με ταχείς ρυθμούς, χάνοντας πλέον την υφή του χωριού.